TUYỂN DỤNG Thông báo tuyển dụng
CÁC VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN
{关键字}
TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH TOÀN QUỐC
Trụ sở Tầng 4 tòa nhà Technosoft, ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Mã dự tuyển: Sale_01

Ngày đăng: 16-06-2022

Chi tiết
TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN GAME DEVELOPER
Trụ sở Tầng 4 tòa Technosoft ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Mã dự tuyển: LTV_MOBILE

Ngày đăng: 19-05-2022

Chi tiết
TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN PHP
Trụ sở Tầng 4 tòa nhà Technosoft, ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Mã dự tuyển: LTV_PHP

Ngày đăng: 19-05-2022

Chi tiết
TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN MOBILE
Trụ sở Tầng 4 tòa Technosoft ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Mã dự tuyển: LTV_MOBILE

Ngày đăng: 19-05-2022

Chi tiết
TUYỂN TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH
Trụ sở Tầng 4 tòa Technosoft ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Mã dự tuyển: TNKD

Ngày đăng: 19-05-2022

Chi tiết
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì