GIỚI THIỆU Tầm nhìn sứ mệnh
TẦM NHÌN:
Trở thành tập đoàn công nghệ của Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực phần mềm ứng dụng công tác quản lý dữ liệu quốc gia & Dịch vụ số, đào tạo và phát triển các tài năng trẻ trong lĩnh vực CNTT

SỨ MỆNH:
Với khách hàng: Là công ty công nghệ hàng đầu Cung cấp các giải pháp công cụ hỗ trợ tối ưu trong công tác quản lý ứng dụng tối đa từ công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển CNTT mảng giáo dục.
Với cổ đông:Là một tổ chức kinh tế đem lại lợi nhuận cho cổ đông với hoạt động phát triển doanh nghiệp liên tục và bền vững.
Với cán bộ nhân viên:Là doanh nghiệp có văn hóa doanh nghiệp riêng, cam kết đem đến cho mỗi thành viên của công ty cuộc sống đầy đủ về tinh thần và kinh tế.
Với cộng đồng xã hội:Có trách nhiệm với xã hội, đặt lợi ích của xã hội lên trên lợi ích của doanh nghiệp.

Với tầm nhìn và sứ mệnh của mình, Vietec.,corp sẽ là nơi Hội tụ của con người và công nghệ trong môi trường Chuyên nghiệp tạo ra giá trị là các sản phẩm Chất lượng Hiệu quả ứng dụng cao được Lan tỏa.

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì