TUYỂN DỤNG Chính sách phát triển nhân lực
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ

Văn hóa doanh nghiệp là một trong những giá trị nền tảng tạo nên sự thành công của Vietec.,Corp ngày hôm nay. Đó là giá trị được xây dựng và tích lũy qua từng giai đoạn phát triển của Công ty. Tôn chỉ hoạt động của Vietec., Corp: “ Đoàn kết - Sáng tạo - Chuyên nghiệp - Chất lượng - Hiệu quả”. Mỗi thành viên trong đại gia đình Vietec, Corp cùng đoàn kết để tạo nên sức mạnh tập thể - một tập thể của những con người Sáng tạo và chung mục tiêu là “Sự phát triển bền vững của Vietec., Corp”.

Với tầm nhìn và sứ mệnh của mình, Vietec.,Corp là nơi Hội tụ của con người và công nghệ trong môi trường Chuyên nghiệp tạo ra giá trị là các sản phẩm Chất lượng có Hiệu quả. Mỗi thành viên sẽ thỏa sức trải nghiệm và khám phá bản thân mình, không có giới hạn cho sự sáng tạo. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đội ngũ nhân sự có chuyên môn và văn hóa doanh nghiệp phát triển cùng triết lý Kỷ luật để tự do – Nhiệt tâm để sáng tạo, mỗi thành viên đều tự hào khi trở thành một phần không thể thiếu trong sự phát triển chung của Vietec.,Corp.

Cái nôi nuôi dưỡng Văn hóa doanh nghiệp của Vietec chính là gia đình, mọi thành viên – không kể vị trí, vài trò, trải qua những giai đoạn phát triển cùng Công ty đã hình thành sợi dây vô hình gắn kết, cùng nhau chia sẻ khó khăn, cùng nhau tiếp bước. Mỗi cá nhân đều có quyền tự chủ trong công việc, hiệu quả công việc được đánh giá không chỉ bằng thước đo định lượng mà còn được đánh giá bằng định tính – là ý thức, thái độ và sự nhiệt tâm trong công việc.

Các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể thao – giải trí luôn được Vietec chú trọng, tìm nguồn cảm hứng mới cho những ý tưởng sáng tạo. Tại Vietec, Văn hóa Doanh nghiệp được coi trọng tối đa với  Ngày thể thao Vietec (thứ 4 hàng tuần) và Ngày thành viên mới Vietec (thứ 2 đầu tiên trong tháng).

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì