casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

Câu trả lời

Muốn xem Thẻ theo dõi kho thì vào đâu?
*Cách thực hiện:
Vào Quản lý kho -> Thẻ theo dõi kho hoặc Thẻ kho ăn trưa để xem tình hình xuất/nhập của các thực phẩm kho trong tháng.

{关键字}
Trong Thẻ theo dõi kho hiện ra ngày nhập/xuất theo từng loại thực phẩm có trong kho.

{关键字}

Câu hỏi khác


casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì