casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

Câu trả lời

Sao trong tạo thực đơn không chỉnh được hệ số thải bỏ, muốn chỉnh sửa hệ số thải bỏ thì làm sao?
Cách khắc phục:
Ở phần Dinh dưỡng vào Danh mục chọn Thực phẩm

{关键字}
  chọn nhóm thực phẩm (danh sách bên trái) tương ứng với thực phẩm muốn thay đổi hệ số thải bỏ, người dùng có thể chỉnh sửa hệ số thải bỏ ở cột Hệ số thải bỏ và nhấn nút lưu.

{关键字}
Lưu ý: Nếu thực phẩm đó không có hệ số thải bỏ thì nhập số 0.

Câu hỏi khác


casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì