casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


Các đơn vị trường sẽ tạo ra các năm làm việc, chọn năm làm việc bất kỳ. Các cấp Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT cũng tạo ra các năm tương ứng và sẽ thấy dữ liệu của đơn vị ở năm được chọn.
          - Cách thực hiện: Người quản trị di chuột vào 1. Danh mục chọn 1.1 Năm học màn hình hiển thị giao diện:{关键字}

          - Để thêm mới năm học nhấn chuột vào {关键字} . Hệ thống hiển thị giao diện thêm mới:
{关键字}

          - Người quản trị thao tác như trên hình sau đó {关键字}.
          -
Chuyển năm làm việc: Để giúp người quản trị chọn năm làm việc trên hệ thống.
{关键字}

          - Sửa: Nhấn chuột vào biểu tượng {关键字} tương ứng Năm học cần sửa. Phần mềm hiển thị form để chỉnh sửa. Sau khi sửa xong, chọn Lưu lại hoặc Bỏ qua nếu không muốn sửa.
          -
Xóa:  Đánh dấu vào ô vuông bên tay trái của Năm học cần xóa sau đó nhấp chuột vào biểu tượng {关键字}. Phần mềm hiển thị thông báo "Bạn chắc chắn muốn xóa", chọn Ok nếu muốn xóa hoặc Hủy bỏ nếu không muốn xóa. Năm học đang được làm việc thì không thể xóa đc. Phải chuyển năm hoặc sang năm khác mới có thể xóa được năm học đó.


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

  • 1.

    Vào để chọn lại năm 2013-2014 làm bằng cách nào.Nhờ hướng dẫn giúp

    Xem câu trả lời
Video hướng dẫn

  • Video:
  • 1
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì