casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

Câu trả lời

Tại sao số dư đầu ngày không đúng với chênh lệch cuối ngày hôm trước?
Nguyên nhân: do Thầy/Cô điều chỉnh thực đơn sai. 

Cách khắc phục: 
Vào "Dinh dưỡng " -> "Thực đơn" -> "Điều chỉnh thực đơn"

{关键字}
Thầy/Cô cần xóa thực đơn trong ngày trong điều chỉnh thực đơn của ngày đó.

{关键字}

Tiếp theo, vào điều chỉnh thực đơn để lưu lại thực đơn chính xác của ngày đó. Sau đó vào lại Sổ tính tiền ăn kiểm tra lại.

Câu hỏi khác


casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì