casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

Câu trả lời

Làm thế nào để thêm tiền dịch vụ?
Vào Danh mục -> Dịch vụ 
{关键字}
 Nhập tên dịch vụ ở ô Tên dịch vụ -> nhập giá tiền ở ô Giá dịch vụ (tiền này được tính trên 1 trẻ) - > bấm Thêm -> Lưu lại để hoàn tất.
{关键字}

Lưu ý: Chỉ nhập một lần khi sau khi cài đặt phần mềm, nếu số tiền này có thay đổi thì có thể vào đây lại để chỉnh sửa.

Câu hỏi khác


casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì