casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

Câu trả lời

Tại sao khi bấm lưu hay bị thông báo lỗi “Không xử lý được chức năng” ?

Do khi thêm mới chưa tích chọn vào ô “hoạt động” nên tin tức đó mới chỉ lưu trong trang quản trị mà chưa hiện ra ngoài cổng thông tin của đơn vị.

Cách khắc phuc : bấm chọn vào tin tức đó-> bấm “chỉnh sửa” rồi check vào ô “Hoạt động” -> bấm “Lưu”. Bấm f5 hoặc load lại cổng thông tin để xem cập nhật mới..

Câu hỏi khác


casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì