casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

Câu trả lời

Tại sao trong chức năng 'Thông tin ngày nghỉ' Nút lưu bị mờ, không lưu được ?
Nguyên nhân:
Điểm danh hoặc  lập sổ thu đầu tháng đó rồi nên không thể sửa thông tin ngày nghỉ.
Cách khắc phục: Xoá "sổ thu đầu tháng" rồi quay lại sửa " thông tin ngày nghỉ " của tháng đó.
chọn thu chi -> thu đầu tháng

{关键字}

Chọn Thao tác -> xóa tháng

{关键字}

Vào Học sinh -> thông tin ngày nghỉ -> lưu

{关键字}
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì