casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

Câu trả lời

Muốn in phiếu chợ cho ngày khác thì làm như thế nào?
Cách thực hiện:
Vào " Danh mục " -> "Thực đơn " -> "Phiếu kê chợ, Tiếp phẩm, Lưu hủy "

{关键字}
Chọn nhóm trẻ mã thực đơn

{关键字}
Khi bấm vào nút In phiếu kê chợ thì phần mềm sẽ ra 1 bảng thông báo cho Thầy/Cô chọn ngày mà Thầy/Cô muốn in. Sau đó bấm "Xem & In"

{关键字}

Câu hỏi khác


casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì