casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

Câu trả lời

Cách xuất excel
Cách thực hiện:
 Vào "Thực đơn" -> "Tao thực đơn"

{关键字}
Mở thực đơn muốn in excel, chọn in thực đơn -> nhấn nút xem& in

{关键字}
 Hiện ra bảng xem & in, chọn vào nút pdf -> chọn xls file hay xlsx file

{关键字}
chọn "text" và nhấn nút ok

{关键字}
Ghi tên file cần lưu và nhấn Save

{关键字}


Câu hỏi khác


casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì