casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


Hệ thống - Quản lý người dùng
         a. Mục đích: Tạo và quản lý người dùng ở cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo.
         b. Đường dẫn
: Hệ thống/Quản lý người dùng. Xem giao diện ở hình 19 bên dưới.
{关键字}

Hình 19: Quản lý người dùng

-Tài khoản người dùng "bogddt" do phần mềm cũng cấp sẵn, không sửa, xóa tài khoản này.

c. Thao tác.

- Thêm mới: Khi muốn thêm mới người dùng, click chọn chức năng Thêm, phần mềm hiển thị giao diện thêm mới người dùng. Xem giao diện cùng ví dụ minh họa ở hình dưới.

{关键字}{关键字}

Hình 20: Thêm người dùng

- Hình 20 bên trái: nếu chọn Quyền là Quản trị thì người dùng sẽ có quyền quản trị, thao tác được tất cả các chức năng trên cấp bộ.

- Hình 20 bên phải: Nếu chọn Quyền là Người dùng thì xuất hiện giao diện thêm phần Nhóm. Danh sách nhóm này chính là các nhóm được tạo ở phần Nhóm người dùng. Muốn người dùng có quyền thao tác ở phần nào thì chọn nhóm tương ứng phần đó.

- Sau khi hoàn thành thông tin trên giao diện thì chọn chức năng Lưu để thực hiện thêm người dùng hoặc chức năng Thoát nếu không muốn tạo thêm người dùng này.

- Sửa: Chọn người dùng muốn sửa rồi kích chọn chức năng Sửa. Phần mềm hiển thị thông tin của người dùng đó. Sau khi chỉnh sửa hoàn thành, kích chọn Lưu để lưu lại hoặc Thoát nếu không muốn sửa

- Xóa: Chọn người dùng muốn xóa rồi kích chọn chức năng Xóa. Phần mềm hiển thị thông báo "Bạn có thật sự muốn xóa", chọn Ok nếu muốn xóa hoặc Cancel nếu không muốn xóa nữa


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì