casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


SỔ THU ĐẦU THÁNG

Mục đích: Dựa vào danh sách các khoản thu và bảng điểm danh, chương trình sẽ tự động khấu trừ tiền ăn thừa tháng trước và tính toán số tiền cần thu cho từng học sinh,.

Cách thực hiện:

* Chọn Năm học KhốiLớp - Tháng cần tính phí.

Vào TAB "Thu chi" chọn menu "THU ĐẦU THÁNG", chương trình sẽ ra giao diện sau:

{关键字}

1. Nếu min hc phí riêng cho 1 vài bé nào đó thì check b chn vào ô hc phí ca bé. Nếu gim hc phí thì sa tay s tin hc phí li…. Tương t cho các khon thu khác. Sau khi chnh sa xong, S tin phi đóng s được tính toán riêng cho tng bé. Thy/Cô bm vào nút Lưu đ lưu s liu tính toán này li

2. Nếu bé tháng đó bé không đi hc thì check vào ô Nghĩ c tháng

3. Cột Số tiền phải đóng thể hiện số tiền mà bé phải đóng trong tháng đó

4. Thầy/Cô có thể  nhập số biên lai cho từng  bé ở cột Số biên lai

5. Để tính lại sổ thu, Thầy/Cô vào menu Thao tác, sẽ có giao diện sau:

{关键字}

-      Để xóa hết tất cả số thu của các lớp, các tháng thì Thầy/Cô bấm vào nút Xóa tất cả

-      Để xóa sổ thu của 1 tháng nào đó của tất cả các lớp thì Thầy/Cô bấm vào nút Xóa tháng

-      Để xóa sổ thu của 1 tháng nào đó, của 1 lớp nào đó thì Thầy/Cô bấm vào nút Xóa lớp

=> Với thao tác vừa tạo, Thầy/Cô có thể:

-      In Phiếu báo ph huynh (s thu nh)

-      In S thu thanh toán ln

-      In Biên lai thu tin

-      Xem được Danh sách hc sinh được tr li tinBài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì