casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


TẠO KHOẢN THU

Mục đích: Cho phép nhập các khoản thu trong trường, chương trình dựa vào các khoản thu này để tính tiền cho từng học sinh.        

Cách thực hiện: Vào TAB "THU CHI" chọn menu "TẠO KHOẢN THU"

 

{关键字}

 

* Chọn Năm học Tháng tạo khoản thu:

1. Nhấp chuột vào nút {关键字} để thêm các khoản thu của trường (thao tác này chỉ thực hiện 1 lần lúc cài đặt). Thêm xong thì bấm Lưu

2. Cột Tên Khoản Thu: Chọn tên khoản thu (Chỉ chọn được tên sau khi {关键字})

3. Cột Thu theo ngày: Check vào nếu khoản thu bạn chọn tính theo ngày

4. Cột Tiền Ăn: Check vào nếu khoản tiền bạn nhập là tiền ăn chính (chỉ check chọn được 1 khoản là Tiền ăn)

5. Cột Tính vào thừa thiếu tháng trước: Check vào cột này nếu khoản thu bạn nhập được trừ lại vào tháng sau (thông thường là các khoản tiền ăn)

6. Cột Không phép / Có phép: Nếu check vào thì chương trình sẽ dựa vào điểm danh phân biệt ngày nghĩ đó có phép hay không phép để trừ tiền. Còn nếu không check thì mặc định là có nghĩ là có trả lại tiền (áp dụng cho các khoản tính theo ngày, thông thường là khoản tiền ăn)

7. Cột số ngày nghĩ được trả lại tiền: thường dùng cho các khoản thu theo ngày,

         * Nhập số 0: Nếu nghỉ không trả lại tiền

         * Nhập số 1: Nếu nghỉ 1 ngày là trả lại tiền

         * Nhập số 2: Nếu nghỉ 2 ngày trở lên mới trả lại tiền…

8. Cột Ngoài giờ: Dùng để thu tiền theo ngày, có các giá trị sau:

         * Ngày thường: Chỉ tính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tháng.

         * Thứ 7: Chỉ tính các ngày thứ 7 trong tháng.

         * Chủ nhật: Chỉ tính các ngày chủ nhật trong tháng.

         * Ngày thường và thứ 7: Tính các ngày từ Thứ 2 à Thứ 7 trong tháng.

         * Ngày thường TH: Chỉ tính các ngày từ thứ 2 đến thứ 5 trong tháng.

         * Tất cả các ngày.

9. Nhập số tiền tương ứng với từng khối học

Lưu ý: Đối với các khoản thu theo ngày thì nhập số tiền thu của 1 ngày.

TUỲ THEO CÁCH THU TIỀN CỦA TỪNG KHOẢN MÀ TRƯỜNG CÓ CÁC CHỌN LỰA THÍCH HỢP

Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì