casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


Tạo danh sách lớp – Danh sách môn học – Phân công giảng dậy (Thực hiện bước 3)

-        Tạo danh sách lớp: Vào chức năng Đào tạo 2. Kế hoạch 2.1. Quản lý lớp học sau đó nhấp chuột vào {关键字} để thực hiện thao tác này.

{关键字}

 

-        Tạo danh sách môn học: Vào chức năng Đào tạo 2. Kế hoạch 2.2. Quản lý môn học sau đó nhấp chuột vào {关键字}  để thực hiện thao tác này.

Các môn học chính xác đã được Sở GD&ĐT Hà Nam tạo sẵn, các đơn vị trường chỉ việc vào để copy sử dụng cho đơn vị của mình.

{关键字}

 

Lưu ý: Hiện tại hệ thống đã cập nhật chức năng copy môn cho từng khối/lớp. Copy các môn học cho toàn khối, sau đó vào từng lớp xóa các môn mà lớp đó không học.

 

-        Phân công giảng dạy: Vào chức năng Đào tạo 2. Kế hoạch 2.3. Phân công giảng dạy chọn chính xác khối học và môn học sau đó nhấp chuột vào {关键字}  để thực hiện thao tác này.

{关键字}

Lưu ý: Các giáo viên dạy môn/lớp nào thì khi phân công giảng dậy sẽ hiển thị các giáo viên đó trong mục chọn. Điền đầy đủ thông tin và nhấp chuột vào {关键字}  để hoàn tất quá trình phân công giảng dạy.

Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì