casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

Câu trả lời

Tại sao sổ tính tiền ăn chỉ hiện thông tin của 1 nhóm trong khi đã làm thực đơn của 2 nhóm, 3 nhóm??
Nguyên nhân: Do ở Điều chỉnh thực đơn Thầy/Cô chỉ lưu có 1 nhóm nên khi qua Sổ tính tiền ăn thì chỉ hiện thông tin của 1 nhóm. 

Cách khắc phục: Trường hợp này Thầy/Cô vui lòng quay lại Điều chỉnh thực đơn để chọn nhóm còn lại để điều chỉnh rồi Lưu lại là được.
Vào "Dinh dưỡng" -> "Thực đơn" -> "Điều chỉnh thực đơn"

{关键字}
chọn "ngày lập " và "nhóm trẻ" của nhóm còn lại và lưu lại

{关键字}

Câu hỏi khác


casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì