casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


Cập nhật danh sách cán bộ giáo viên trong toàn trường (Thực hiện Bước 1)

-        Thực hiện: Sau khi đăng nhập thành công vào phần mềm, nhấp chuột vào chức năng Cán bộ.

{关键字}

            1 – Chọn chức năng Cán bộ trên hệ thống

           2 – Nhấp chuột chọn chức năng Nhập hồ sơ từ Excel để thực hiện thao tác tải file mẫu và upload file đã điền thông tinc cán bộ giáo viên lên phần mềm

-        Tải file mẫu Excel nhập hồ sơ cán bộ: Tài khoản quản trị cấp trường nhấp chuột vào Nhập hồ sơ từ ExcelFile excel nhập hồ sơ cán bộ về để nhập dữ liệu.

{关键字}

1 – Tải file mẫu excel cán bộ giáo viên và nhập đầy đủ thông tin vào (Lưu ý: Thông tin Ngày/tháng/năm phải để dạng text)

2 – Nhấp chuột chọn chức năng Nhập hồ sơ từ Excel để thực hiện thao tác tải file mẫu và upload file đã điền thông tinc cán bộ giáo viên lên phần mềm.

{关键字}

-        Để tải File cán bộ giáo viên lên, nhấp chuột vào Tải file hồ sơ cán bộ, thành công sẽ có có các danh sách cán bộ giáo viên.

{关键字}


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì