casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


a. Mục đích: Đưa dữ liệu thống kê đầu năm của trường lên hệ thống phần mềm

b. Đường dẫn: Nhập dữ liệu/Cuối năm. Xem giao diện ở hình 91

 

{关键字}
Hình 91: Giao diện cuối năm

c. Thao tác.

Nhập dữ liệu giữa năm

Bước 1: Kích chọn chức năng Nhập từ Excel (chức năng được khoanh đỏ trên hình 92).

{关键字}
Hình 92: Nhập từ excel

Bước 2: Kích chọn chức năng Duyệt (chức năng được khoanh đỏ ở hình 93)

{关键字}
Hình 93: Duyệt

Bước 3: Duyệt tìm đến file dữ liệu đầu năm muốn tải lên, kích chọn file đó rồi nhấn Ok ( hình 94)

{关键字}
Hình 94: Duyệt tìm file

Bước 4: Kích chọn chức năng Nhập dữ liệu để hoàn thành việc nhập dữ liệu đầu năm (Hình 95)

{关键字}
Hình 95: Tải file

Chỉnh sửa trực tiếp dữ liệu trên web (Xem hình 96)

{关键字}
Hình 96: Sửa dữ liệu

Gửi báo cáo: Sau khi đã tải thành công file dữ liệu đầu năm lên hệ thống, người dùng cấp trường kích chọn chức năng Gửi báo cáo để gửi báo cáo lên cho cấp phòng (xem hình 97)

{关键字}
Hình 97: Gửi báo cáo


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì