casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

Câu trả lời

Mã trường để nhập vào file excel là do tự nhập hay lấy từ đâu?
Mã trường nhập vào file excel là Mã trường được lấy từ Danh sách trường trong Phần mềm Thống kê PCGD -CMC. Để xem mã của 1 trường, Thầy/Cô vào: Danh mục > Danh sách trường để xem.

Câu hỏi khác


casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì