casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


Danh mục - Năm học
         a. Mục đích: Người dùng cấp sở vào chức năng Năm học để xem thông tin về năm học đang điều tra, kỳ điều tra hiện tại (kỳ cần nộp báo cáo thống kê lên cấp bộ) và tạo hạn nộp báo cáo cho cấp phòng.
         b. Đường dẫn: Danh mục/Năm học.
Màn hình hiển thị giao diện (Xem hình 26):
{关键字}
Hình 26: Năm học
         c. Thao tác
         - Để tạo hạn nộp báo cáo cho cấp Phòng Giáo dụ
c và Đào tạo, click chọn chức năng Chọn hạn nộp báo cáo, phần mềm hiển thị giao diện với lịch biểu, với mỗi kỳ người dùng kích chọn phần khoanh tròn để chọn lịch cho hạn nộp báo cáo. Chọn Lưu để hoàn thành việc tạo hạn nộp báo cáo hoặc Thoát nếu không muốn tạo hạn nộp báo cáo nữa. Giao diện và ví dụ minh họa xem hình 27

{关键字}
Hình 27:  Chọn hạn nộp báo cáo

Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Không có câu hỏi thường gặp
Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì