casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


a. Mục đích: Nhận báo cáo đơn vị từ cấp Phòng gửi lên

b. Đường dẫn: Báo cáo đơn vị. Phần mềm hiển thị giao diện của báo cáo đơn vị với danh sách đơn vị cấp Phòng Giáo dục và Đào tạo. Đơn vị nào đã nộp báo cáo thì có dấu "X" ở cột Đã nộp", hiển thị ngày nộp và có chức năng tải báo cáo về xem (xem minh họa ở hình 42)

{关键字}

Hình 42: Báo cáo đơn vị

c. Thao tác:

- Muốn xem báo cáo kỳ nào thì kích chọn chức năng Tải về. Phần mềm xuất hiện giao diện như hình 43

{关键字}

Hình 43: Tải báo cáo

- Người dùng có 2 lựa chọn xem báo cáo bằng cách tích vào: "Mở bằng" để xem luôn báo cáo để xem hoặc "Lưu tập tin" để tải báo cáo xuống rồi mới mở xem. Sau đó nhấn Ok để thực hiện.

- Gửi dữ liệu: Kích chọn chức năng Gửi dữ liệu. Phần mềm hiển thị form (xem hình 44), muốn gửi dữ liệu kỳ nào thì tích chọn kỳ đó, nhấn Ok để hoàn thành việc gửi dữ liệu hoặc Thoát nếu không muốn gửi dữ liệu nữa

{关键字}

Hình 44: Gửi báo cáo


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì