casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


Danh mục - Đơn vị hành chính
         a. Mục đích: Quản lý danh mục Quận/Huyện trong Tỉnh/TP.
         b. Đường dẫn: Danh mục/Danh mục Đơn vị hành chính
. Màn hình hiển thị giao diện (hình minh họa dưới), hiện tại phần mềm đã tạo đầy đủ danh mục Tỉnh/TP, Quận/Huyện, Phường/Xã trong toàn quốc.
{关键字}

Hình 28: Tỉnh/TP Quận/Huyện phường

         - Click chọn Tỉnh/TP ở bên cột Danh mục Tỉnh/TP, sẽ hiển thị các Quận/Huyện tương ứng bên phải. Tiếp tục kích chọn Quận/Huyện sẽ hiển thị các phường ở Danh mục Phường/Xã tương ứng (xem mô tả hình 28)
         c. Thao tác
         - Thêm mới: Muốn thêm mới 1 Quận/Huyện ta chọn chức năng Thêm, phần mềm sẽ hiển thị giao diện thêm mới (hình 29 bên trái).
{关键字}   {关键字}

    Hình 29: Thêm mới Quận/Huyện

         - Gõ tên Tỉnh/TP muốn thêm vào ô trống, sau đó kích chọn chức năng Lưu hoặc Thoát nếu không muốn thêm Tỉnh/TP nữa.
         - Khi chọn tính năng Lưu, phần mềm sẽ kiểm tra xem Tỉnh/TP đó đã tồn tại chưa, nếu Tỉnh/TP đã tồn tại thì có thông báo như hình 29  bên phải. Người dùng kích chọn Ok rồi nhập lại tên Tỉnh/TP, nếu Tỉnh/TP đó chưa tồn tại thì sẽ thêm mới Tỉnh/TP thành công.
        - Sửa: muốn sửa Quận/Huyện nào ta chọn Quận/Huyện cần sửa rồi kích chọn chức năng Sửa, phần mềm sẽ hiển thị form sửa (hình 30). Người dùng gõ lại tên Quận/Huyện vào ô rồi chọn Lưu để lưu lại
{关键字}

Hình 30:  Sửa Quận/Huyện

         - Xóa: muốn xóa Quận/Huyện nào thì người dùng chọn Tỉnh/TP cần xóa rồi kích chọn chức năng Xóa
         - Lưu ý: Nếu Tỉnh/TP đó đã có danh mục Quận/Huyện thì phần mềm sẽ không cho xóa và hiện thị thông báo như hình 31 (ví dụ muốn xóa Quận Ba Đình).
{关键字}

Hình 31: Xóa Quận/Huyện

         - Nếu Quận/Huyện đó chưa có danh mục Phường/Xã thì sẽ xóa thành công.

Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì