casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

Câu trả lời

Muốn in phiếu kê chợ từ bảng Điều chỉnh thực đơn (số lượng thực tế) thì làm thế nào?
Cách thực hiện: Vào " Dinh dưỡng " -> " Thực đơn " -> " Phiếu kê chợ, Tiếp phẩm, Lưu huỷ "

{关键字}
Khi bấm vào nút In phiếu kê chợ thì phần mềm sẽ có 2 lựa chọn cho Thầy/Cô muốn in phiếu kê chợ từ thực đơn hay in từ điều chỉnh thực đơn (số lượng thực tế).


{关键字}
Chọn ngày in đúng với thực đơn đã điều chỉnh bên Điều chỉnh thực đơn.

{关键字}

Sau đó nhấn " Xem và In "

{关键字}
Lưu ý muốn in từ Điều chỉnh thực đơn thì Thầy/Cô phải làm bước Điều chỉnh thực đơn rồi mới in được.

Câu hỏi khác


casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì