casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

Câu trả lời

Tại sao khi thêm thực phẩm mới thì không có thông tin Đạm, Béo, Đường... của thực phẩm muốn thêm??
Nguyên nhân : Do thực phẩm Thầy(Cô) mới thêm nên thành phần dinh dưỡng của thực phẩm đó sẽ phải tự nhập vào phần mềm. Thầy (Cô) có thể Xem trên bao bì sản phẩm, hỏi nhà cung cấp hoặc tìm trên mạng để có thông tin về thành phần dinh dưỡng của thực phẩm đó.
Lưu ý : Thành phần thực phẩm nhập vào phần mềm là tính dựa trên 100g thực phẩm ăn được.

Câu hỏi khác


casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì