casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

Câu trả lời

Có thể điều chỉnh tiền dịch vụ trong điều chỉnh thực đơn được không?
Thầy/Cô có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm tiền dịch vụ của ngày điều chỉnh nếu cần thiết.
Cách thực hiện: 
Vào " Dinh dưỡng " -> " Thực đơn " -> " Điều chỉnh thực đơn "

{关键字}

Ở bên phải dưới cùng, Thầy/Cô bấm vào Chi tiết dịch vụ để tăng hoặc giảm tiền dịch vụ rồi Lưu lại.

{关键字}

Lưu ý: Chỉnh giá tiền dịch vụ của ngày nào thì lưu của ngày đó, những ngày khác không liên quan.

Câu hỏi khác


casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì