casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


Danh mục - Đơn vị

         a. Mục đích: Tạo các Sở Giáo dục và Đào tạo ở các Tỉnh/TP. Tài khoản đăng nhập có quyền cao nhất của cấp Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ được tạo ra ở phần này.
         b. Đường dẫn: Danh mục/Đơn vị,
phần mềm hiển thị giao diện như hình 11. Hiện tại phần mềm đã tạo đầy đủ các đơn vị cấp Sở Giáo dục và Đào tạo.
{关键字}
Hình 11:  Danh sách đơn vị cấp Sở Giáo dục và Đào tạo

c. Thao tác.

- Quay lại: Khi người dùng kích chọn 1 sở giáo dục (ví dụ Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang), phần mềm sẽ hiển thị danh sách các Phòng Giáo dục và Đào tạo trực thuộc. Sau đó nếu người dùng muốn quay lại giao diện danh mục Sở Giáo dục và Đào tạo thì sẽ click chọn chức năng Quay lại.

- Thêm mới: Muốn thêm mới một sở giáo dục, người dùng chọn chức năng Thêm, phần mềm hiển thị giao diện như hình 12.

{关键字}
Hình 12: Thêm mới đơn vị

- Phần nào có biểu tượng dấu * (khoanh tròn đỏ): bắt buộc phải nhập

- Phần nào có biểu tượng dấu chấm than (khoanh tròn xanh): dữ liệu nhập vào ô đó được kiểm tra xem có bị trùng lặp hoặc đúng định dạng chưa. Nếu bị trùng và chưa đúng định dạng, phần mềm sẽ thông báo để người dùng nhập lại.

1: Gõ tên đơn vị muốn thêm mới

2: Đang thêm mới đơn vị cấp sở , do đó phần cấp độ được mặc định là Sở.

3: Nhấn biểu tượng "V", sẽ có danh sách các Tỉnh/TP, người dùng chọn Tỉnh/TP tương ứng với đơn vị đang thêm mới

4: Gõ địa chỉ email liên hệ với đơn vị đang thêm mới. Lưu ý email phải đúng định dạng: ten-email@ten-mien.

5: Nhập địa chỉ của đơn vị đang thêm mới (phần này không bắt buộc).

6: Nhập số điện thoại của đơn vị đang thêm mới (phần này không bắt buộc).

7: Tên người dùng của đơn vị đang thêm mới, tên người dùng này chính là tài khoản để đăng nhập vào đơn vị. Khi hoàn thành các bước 1, 2, 3 thì phần mềm sẽ mặc định để tên đơn vị làm tên người dùng, tuy nhiên người dùng có thể thay đổi.

- Sau khi hoàn thành đăng nhập, kích chọn chức năng Lưu để thêm đơn vị hoặc Thoát khi không muốn thêm đơn vị nữa và quay về giao diện đơn vị ban đầu.

- Ví dụ thêm mới một đơn vị:

{关键字}
Hình 13: Ví dụ thêm mới đơn vị

- Sửa: Khi muốn sửa thông tin của đơn vị nào đó, người dùng kích chọn chức năng Sửa, phần mềm hiển thị form sửa. Người dùng sửa thông tin nào muốn sửa rồi chọn chức năng Lưu để lưu lại đơn vị với thông tin đã được sửa hoặc chức năng Thoát nếu không muốn sửa thông tin của đơn vị đó nữa (xem hình 14).

{关键字}
Hình 14: Sửa thông tin đơn vị

- Xóa: Khi muốn xóa 1 đơn vị, người dùng chọn chức năng Xóa. Lưu ý chỉ xóa được đơn vị nếu đơn vị đó không có đơn vị con cấp dưới (Ví dụ thử xóa đơn vị Sở GD&ĐT An Giang thì không xóa được do dưới cấp sở An Giang có các phòng giáo dục).

- Cấp lại mật khẩu: Khi muốn cấp lại mật khẩu cho đơn vị cấp sở nào đó, người dùng cấp bộ sẽ chọn chức năng Cấp lại mật khẩu. Phần mềm sẽ hiển thị thông báo với nội dung "Bạn có thật sự muốn cấp lại mật khẩu", chọn Ok nếu muốn cấp lại hoặc Cancel nếu không muốn cấp lại nữa (xem hình 15). Nếu chọn OK thì mật khẩu được cấp lại mặc định là 123456

{关键字}
Hình 15: Cấp lại mật khẩu


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì