casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


KHO

Mục đích: Chức năng này hỗ trợ trường nhập kho thực phẩm trước khi thực hiện các chức năng liên quan khác trong chương trình, Những thực phẩm nhập kho trong chức năng này, chương trình sẽ tự động xuất kho và quản lý số lượng tồn kho.

Cách thực hiện:

Vào TAB "DINH DƯỠNG" chọn Menu "QUẢN LÝ KHO" chọn "KHO" chương trình sẽ hiện giao diện như hình sau:

{关键字}

1. Nhập tên thực phẩm (Không dấu).

2. Chọn ngày nhập kho.

3. Đơn giá nhập (theo đơn vị tính).

4. Số lượng nhập (theo đơn vị tính)

5. Lưu sau khi nhập xong.

6. Xem lịch sử xuất nhập kho khi cần.


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì