casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


BƯỚC 4: NHẬP DANH SÁCH HỌC SINH - SẮP XẾP DANH SÁCH THEO LỚP
         -  Tài khoản quản trị vào chức năng 2. Hồ sơ HS 2.1. Quản lý hồ sơ năm tải file mẫu để nhập thông tin và Upload lên phần mềm (Cách làm tương tự như danh sách cán bộ giáo viên)
       Lưu ý: Chỉ thực hiện thao tác thêm danh sách học sinh từng lớp, mỗi file Excel sẽ thực hiện nhập danh sách của một lớp.

{关键字}

                  -  Bước 1: Tải và điền thông tin file Excel mẫu: Tài khoản quản trị vào 2.1. Quản lý hồ sơ năm, màn hình hiển thị ra danh sách học sinh của tất cả các lớp trong toàn trường, muốn tải file Excel mẫu về nhấp chuột vào {关键字}sau đó nhấp chuột chọn {关键字}.

{关键字}

Tải         - Tải file excel mẫu thành công, cần điền đầy đủ thông tin của từng học sinh vào đây, mục đích dùng để tải danh sách học sinh lên phần mềm trong bước tiếp theo

{关键字}

      -         - Cập nhật danh sách học sinh lên phần mềm: Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấp chuột vào Tải file hồ sơ học sinh để cập nhật dữ liệu học sinh theo từng lớp.

{关键字}

      -       - Sau khi cập nhật danh sách học sinh thành công, cần keiemr tra lại xem danh sách đã được sắp xếp đúng theo thứ tự thực tế hay chưa. Chọn lớp học và thực hiện theo hình dưới đây.

{关键字}


-

-


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì