casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

Câu trả lời

Tại sao Học sinh nghỉ nhưng không được trừ lại tiền?
Do 1 trong các nguyên nhân sau :
1. Tháng trước  chưa lưu điểm danh.
2. Tháng trước chưa lưu  sổ  theo dõi thu phí.
3. Trong chức năng "Tạo khoản thu". chưa check vào cột tính vào thừa thiếu tháng trước
Cách khắc phục:
1. Vào "Học Sinh" chọn chức năng "Điểm danh học sinh".

{关键字}

Điểm danh và bấm nút "lưu"lại bảng điểm danh cho lớp đã chọn.

{关键字}
2. Vào "Thu chi" chọn chức năng "Theo dõi thu phí".

{关键字}

Kiểm tra số tiền của từng học sinh, check đầy đủ thông tin rồi bấm nút "Lưu" để lưu lại.

{关键字}

3. Vào "Thu chi" chọn chức năng "Tạo khoản thu" .Chọn thông tin năm và tháng cần tạo khoản thu. check chọn vào cột "Tính thừa thiếu tháng trước" của khoản thu rồi bấm "Lưu" để lưu lại.

{关键字}
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì