casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


Danh mục - Năm học

a. Mục đích: Người dùng cấp Phòng vào chức năng Năm học để xem thông tin về năm học đang điều tra, kỳ điều tra hiện tại (kỳ cần nộp báo cáo thống kê lên cấp Sở) và tạo hạn nộp báo cáo cho cấp trường

b. Đường dẫn: Danh mục/Năm học. Màn hình hiển thị giao diện (Xem hình 48):

{关键字}
Hình 48: Năm học

c. Thao tác

- Để tạo hạn nộp báo cáo cho cấp Trường, kích chọn chức năng Chọn hạn nộp báo cáo, phần mềm hiển thị form với lịch biểu, với mỗi kỳ người dùng kích chọn phần khoanh tròn để chọn lịch cho hạn nộp báo cáo. Chọn Lưu để hoàn thành việc tạo hạn nộp báo cáo hoặc Thoát nếu không muốn tạo hạn nộp báo cáo nữa. Form và ví dụ minh họa xem hình 49

{关键字}
Hình 49: Chọn hạn nộp báo cáo


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì