casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


          - Người quản trị di chuột vào 4. Thông tin TĐG chọn 4.4 Đánh giá tiêu chí:{关键字}

          -
Nhấn chuột vào Tiêu chí cần đánh giá. Nếu tiêu chí đã đánh giá hệ thống hiển thị dòng chữ {关键字}. Tiêu chí chưa được đánh giá thì người quản trị sẽ thấy dòng chữ {关键字}. Nhấn chuột vào đó để đánh giá tiêu chí đó.
{关键字}

          - Người quản trị thao tác các bước như trên hình minh họa để đánh giá 1 Tiêu chí. Sửa xóa tương tự các chức năng khác.

Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì