casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


Danh mục - Năm học
         a. Mục đích: Quản lý năm học phục vụ công tác thống kê giáo dục tiểu học.             
         b. Đư
ờng dẫn:
Danh mục/Năm học. Màn hình hiển thị giao diện (Minh hoạ hình dưới)
{关键字}
Hình 3: Xây dựng danh mục năm học

         c. Thao tác
         - Thêm mới: Muốn thêm mới năm học, kích chọn chức năng Thêm. Phần mềm hiển thị thông báo như hình 4
{关键字}
Hình 4: Năm học
         Chọn Ok để thêm năm học hoặc chọn Cancel nếu không muốn thêm năm học nữa
        - Xóa:
Người dùng sẽ chọn năm học muốn xóa rồi kích chọn chức năng Xóa. Hiển thị thông báo "Bạn có thật sự muốn xóa?", chọn Ok để xóa hoặc Cancel nếu bỏ qua.

         - Đổi năm điều tra:
Chọn năm học muốn điều tra để thống kê giáo dục tiểu học, sau đó kích chọn chức năng Đổi năm điều tra.
         - Chọn kỳ điều tra: Kích chọn chức năng Chọn kỳ điều tra, phần mềm hiển thị giao diện để chọn kỳ điều tra như hình 5.
{关键字}

Hình 5: Chọn học kỳ điều tra
         - Tích chọn kỳ muốn điều tra: đầu năm, giữa năm, cuối năm. Sau đó nhấn Lưu để lưu lại kỳ điều tra hoặc Thoát nếu bỏ qua việc chọn kỳ điều tra.
          - Chọn hạn nộp báo cáo: để tạo hạn nộp báo cáo cho cấp sở, chọn chức năng Chọn hạn nộp báo cáo, hiển thị form với lịch biểu, với mỗi kỳ
người dùng kích chọn phần khoanh tròn để chọn lịch cho hạn nộp báo cáo. Chọn Lưu để hoàn thành việc tạo hạn nộp báo cáo hoặc Thoát nếu không muống tạo hạn nộp báo cáo nữa (Minh họa hình 6).

{关键字}
Hình 6: Chọn hạn nộp báo cáo


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì