casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


Nhập danh sách học sinh – Xếp lớp (Thực hiện Bước 4)

-        Nhập hồ sơ từ Excel: Vào chức năng Đào tạo 1. Hồ sơ 1.2. Nhập hồ sơ từ Excel tải file mẫu để nhập thông tin và Upload lên phần mềm (Cách làm tương tự như danh sách cán bộ giáo viên).

Lưu ý: Chỉ thực hiện thao tác thêm danh sách học sinh của từng lớp, mỗi file excel sẽ thực hiện nhập danh sách học sinh vào một lớp.

{关键字}

-        Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấp chuột vào Tải file hồ sơ học sinh để upload dữ liệu học sinh theo từng lớp.

{关键字}

-        Sau khi cập nhật danh sách học sinh thành công, cần vào kiểm tra lại xem danh sách học sinh đã được sắp xếp theo thứ tự đúng hay chưa. Vào Đào tạo – 1. Hồ sơ – 1.3. Quản lý hồ sơ năm, sau đó chọn chính xác tên lớp và thực hiện các công việc sắp xếp.

{关键字}


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì