casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


Giáo viên bộ môn có quyền nhập các nội dung đánh giá chỉ ở những môn và những lớp mình dạy.

Lưu ý: Tài khoản của từng giáo viên bộ môn sẽ được phân quyền từ tài khoản quản trị nên chỉ thực hiện chức năng cập nhật các nội dung mình được phân quyền.

1.      Nhập đánh giá cho học sinh

-        Cách thực hiện: Khi đăng nhập vào tài khoản của mình, các tài khoản sẽ chỉ nhìn thấy các lớp, môn học mà mình được phân công. (Trong trường hợp này là tài khoản PHAMTUANANH44803 vừa là GVCN và vừa là GVBM) khi đăng nhập vào sẽ nhìn thấy giao diện như sau:

{关键字}

-       Bước 1: Tạo danh mục câu mẫu – Giáo viên được phân công giảng dậy môn nào sẽ thực hiện tạo danh mục câu mẫu của môn đó.

{关键字}

-        Bước 2: Đánh giá học sinh theo tháng - Sau khi tạo đầy đủ danh mục câu mẫu, tài khoản giáo viên bộ môn sẽ nhấp chuột vào Đánh giá tương ứng với môn đó để thực hiện công việc đánh giá cho từng môn. (Lưu ý: Chọn chính xác tháng muốn đánh giá)

{关键字}

-        Bước 3: Đánh giá học sinh theo kỳ - Cuối mỗi kỳ, các giáo viên bộ môn cần thực hiện các công việc đánh giá và nhập điểm cho các học sinh theo từng môn được phân công. (Lưu ý: Chọn chính xác kỳ cần thực hiện)

{关键字}

Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì