casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


Chức năng menu điều hướng
Mục đích: giúp người dùng có thể tạo thêm các danh mục con cho danh mục gốc trên thanh menu ngang của cổng thông tin
Cách thực hiện : Chọn chức năng "Menu điều hướng" trong trang quản trị. có thể tùy chọn các chức năng "Thêm mới , chỉnh sửa, xóa".
 Để thêm mới thì chọn chức năng "Thêm mới".

{关键字}

Sau khi điền đầy đủ thông tin thì bấm lưu lại.

Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì