casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

Câu trả lời

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gìTại sao bấm vào bảng calo tuần , chọn nhóm trẻ và thời gian rồi nhưng không hiện ra số liệu?
Nguyên nhân: Do chưa làm Điều chỉnh thực đơn nên bảng tổng hợp Calo tuần không tổng hợp được. 

Cách thực hiện: Ở phần Dinh dưỡng vào Thực đơn -> Điều chỉnh thực đơn -> Chọn ngày lập, chọn nhóm trẻ, chọn mã thực đơn. 

{关键字}

Người dùng có thể điều chỉnh lại sĩ số thực tế trong ngày, điều chỉnh lại số lượng thực phẩm cho khớp với lượng thực phẩm đã xuất kho và tiếp phẩm. Dựa vào điều chỉnh thực đơn này thì sẽ tổng hợp được Calo tuần đồng thời cũng tính được Sổ tính tiền ăn trong ngày.

Câu hỏi khác


casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì