casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


CHỨC NĂNG CẤU HÌNH

Mục Đích:
_ Đây là một chức năng rất quan trọng.
_ Là nền tảng cho việc hiển thị thông tin quản lý dựa trên các cơ sở dữ liệu đã chọn

_ Dựa vào tính năng này mà phần mềm trở nên linh hoạt, không phải cấu hình dựa trên một tập tin cấu hình rườm rà

Cách thực hiện:
Bước 1: Vào mục trợ giúp -> Cấu hình -> Phần mềm sẽ hiển thị hộp thoại

{关键字}

Bước 2:

_ Dòng Provider -> thầy cô chọn “Microsoft.ACE.OLEDB.12.0

_ Dòng Data Source -> thầy cô chọn đường dẫn đến bộ dữ liệu của mình

_ Tháng bắt đầu -> Đây là tháng bắt đầu một năm học, tùy theo thầy cô lựa chọn

Lưu ý: Thầy cô nhấn nút “Browse” để tìm cơ sở dữ liệu của mình. Đây là phần rất quan trọng. Thầy cô nên nhờ đến kỹ thuật của công ty Vietec để hỗ trợ nếu không chắc chắn.

{关键字}

Bước 3: Sau khi Lưu thông tin -> Phần mềm hiển thị thông báo lưu thành công .

Bước 4: Nhấn nút OK -> Tắt cửa sổ Cấu hình và tắt phần mềm. Và mở lại phần mềm để sử dụng cơ sở dữ liệu mới chọn.
Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

  • 1.

    Tại sao trong chức năng 'Thông tin ngày nghỉ' Nút lưu bị mờ, không lưu được ?

    Xem câu trả lời
Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì