casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


Danh mục - Đơn vị hành chính
          a. Mục đích: Quản lý danh mục Tỉnh/TP trong cả nước.
          b. Đường dẫn:
Danh mục Đơn vị hành chính. Màn hình hiển thị giao diện danh sách tương ứng, hiện tại phần mềm đã tạo đầy đủ danh mục Tỉnh/TP, Quận/Huyện, Phường/Xã.
{关键字}

Hình 7:  Danh mục Tỉnh/TP, Quận/Huyện, Phường/Xã

- Kích chọn Tỉnh/TP ở bên cột Danh mục Tỉnh/TP, sẽ hiển thị các Quận/Huyện của Tỉnh/TP đó ở cột Danh sách Quận/Huyện. Tiếp tục nhấp chuột vào Quận/Huyện tương ứng sẽ hiển thị các Phường/Xã ở Danh mục Phường/Xã.

c. Thao tác.

           - Thêm mới: muốn thêm mới 1 Tỉnh/TP ta chọn chức năng Thêm mới, phần mềm sẽ hiển thị giao diện thêm mới (hình 8 bên trái).

{关键字} {关键字}

Hình 8:  Thêm mới Tỉnh/TP/TP

- Gõ tên Tỉnh/TP muốn thêm vào ô trống, sau đó kích chọn chức năng Lưu hoặc Thoát nếu không muốn thêm Tỉnh/TP nữa.

- Khi chọn tính năng Lưu, phần mềm sẽ kiểm tra xem Tỉnh/TP đó đã tồn tại chưa, nếu Tỉnh/TP đã tồn tại thì có thông báo như hình 1.6 bên phải. Người dùng kích chọn Ok rồi nhập lại tên Tỉnh/TP, nếu Tỉnh/TP đó chưa tồn tại thì sẽ thêm mới Tỉnh/TP thành công.

- Sửa: muốn sửa Tỉnh/TP nào ta chọn Tỉnh/TP cần sửa rồi nhấp chuột chọn chức năng Sửa, phần mềm sẽ hiển thị cửa sổ thông tin (hình 9). Người dùng gõ lại tên Tỉnh/TP vào ô rồi nhấp chuột vào Lưu để lưu lại

{关键字}

Hình 9  Sửa Tỉnh/TP

- Xóa: Muốn xóa Tỉnh/TP nào thì người dùng chọn Tỉnh/TP cần xóa rồi kích chọn chức năng Xóa

- Lưu ý: Nếu Tỉnh/TP đó đã có danh mục Quận/Huyện thì phần mềm sẽ không cho xóa và hiện thị thông báo như hình 10.

{关键字}

Hình 10:  Xóa Tỉnh/TP

 - Nếu Tỉnh/TP đó chưa có danh mục Quận/Huyện thì sẽ xóa thành công.


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì