casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

Câu trả lời

Làm sao để in phiếu kê chợ chung cho 2 nhóm, 3 nhóm?
Cách thực hiện:
Vào " Danh mục " -> "Thực đơn " -> "Phiếu kê chợ, Tiếp phẩm, Lưu hủy "

{关键字}

Ở bảng Phiếu kê chợ, Tiếp phẩm, Lưu hủy chọn nhóm trẻ rồi chọn mã thực đơn xong chọn tiếp nhóm khác, mã thực đơn khác.

{关键字}

Thao tác này cũng áp dụng tương tự như cho 3 nhóm.

Câu hỏi khác


casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì