casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

Câu trả lời

Đã tính sổ tính tiền ăn rồi, nhưng muốn sửa sổ tính tiền ăn ngày đó lại thì làm cách nào?
 Trường hợp này nếu thầy/Cô đã lưu sổ tính tiền ăn ngày đó rồi thì phải xóa sổ tính tiền ăn ngày đó đi (lưu ý nếu xóa ngày này thì sổ tính tiền ăn đã lưu những ngày trước đó cũng sẽ bị xóa theo vì sổ tính tiền ăn mang tính lũy kế từng ngày) sau đó vào Điều chỉnh thực đơn để điều chỉnh lại cho đúng rồi vào Sổ tính tiền ăn lại.

Vào "Dinh dưỡng" -> "Sổ tính tiền ăn" -> "Sổ tính tiền ăn"

{关键字}

Chọn năm -> tháng -> chọn ngày muốn xoá -> xoá sổ tính tiền ăn

{关键字}
 
Vào dinh dưỡng -> thực đơn -> điều chỉnh thực đơn

{关键字}
 
Chọn ngày lâp -> nhóm trẻ -> điều chỉnh (đơn giá, số luọng, sỉ số,...) -> lưu lại

{关键字}

Câu hỏi khác


casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì