casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


PHIẾU KÊ CHỢ, TIẾP PHẨM. LƯU HỦY MẪU

Mục đích: Chức năng hỗ trợ trường liệt kê các thực phẩm và lượng cần đi chợ cho thực đơn vừa tạo ở bước

Cách thực hiện:

Vào TAB "DINH DƯỠNG" chọn Menu "THỰC ĐƠN" chọn "PHIẾU KÊ CHỢ, TIẾP PHẨM, LƯU HỦY" . Chương trình sẽ hiện giao diện như hình sau:

{关键字}

1. Bạn có thể chọn nhiều nhóm để kê chợ 1 lúc

2. Bạn có thể chọn Thực đơn sáng hoặc thực đơn trưa để đi chợ riêng với nhau

3. Bạn có thể in tất cả các phiếu sau:

- Phiếu kê chợ

- Phiếu tiếp phẩm

- Lưu hủy mẫu 3 bước

- Phiếu kê hàng

- Phiếu xuất kho dự trùBài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

 • 1.

  Làm sao để in phiếu kê chợ chung cho 2 nhóm, 3 nhóm?

  Xem câu trả lời
 • 2.

  Muốn in 3 bước tiếp phẩm thì in ở đâu?

  Xem câu trả lời
 • 3.

  Muốn in phiếu kê chợ từ bảng Điều chỉnh thực đơn (số lượng thực tế) thì làm thế nào?

  Xem câu trả lời
 • 4.

  Muốn in phiếu chợ cho ngày khác thì làm như thế nào?

  Xem câu trả lời
Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì