casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


         a. Mục đích: Thay đổi mật khẩu cho người dùng hiện tại

         b. Đường dẫn: Xem trên giao diện hình 24
{关键字}
Hình 24  Đổi mật khẩu
         c. Thao tác: Người dùng click chọn chức năng Đổi mật khẩu (phần khoanh đỏ trên hình 24). Phần mềm hiển thị giao diện nhập mật khẩu (Hình 25), người dùng nhập mật khẩu mới vào ô trống, chọn Ok để hoàn thành việc đổi mật khẩu hoặc Cancel nếu không muốn đổi mật khẩu nữa.
{关键字}
Hình 25:  Nhập mật khẩu mới

Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì