casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


Phân quyền cho giáo viên bộ môn (Thực hiện Bước 5)

-      Vào chức năng Đào tạo - 2. Kế hoạch 2.4. Thời gian nhập điểm để thực hiện phân thời gian nhập điểm, sửa – xóa điểm cho giáo viên bộ môn.

{关键字}

-     Khi nhấp chuột vào 2.4. Thời gian nhập điểm, phần mềm sẽ hiển thị ra giao diện để tài khoản quản trị phân quyền cho các giáo viên nhập, Sửa – Xóa điểm.

+  Thiết lập thời gian cho tất cả giáo viên: Tài khoản quản trị sẽ Thiết lập thời điểm Thêm điểm, Sửa – Xóa điểm cho toàn bộ các giáo viên trong trường. Khi không chọn giáo viên nào sẽ thiết lập cho tất cả giáo viên.

{关键字}

+  Thiết lập thời gian cho từng giáo viên: Muốn thiết lập riêng cho từng giáo viên thời gian Thêm, Sửa – Xóa điểm, thầy cô sẽ chọn giáo viên bên cột trái và thực hiện theo hình dưới.

{关键字}


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì