casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


THÊM HỌC SINH TỪ FILE EXCELL

Mục Đích:

_ Nhập danh sách học sinh từ file Excel.

_ Nhập lớp từ file excel.

_ Giúp cho việc nhập thuận tiện, nhanh, chính xác

Lưu ý 1: Phần thêm danh sách học sinh chỉ được hỗ trợ từ tài khoản của kế toán – thu chi, phần tài khoản dinh dưỡng không hỗ trợ thêm danh sách học sinh.

Lưu ý 2: Phần mềm chỉ hỗ trợ các thầy/cô nhập danh sách học sinh từ FILE NHẬP LIỆU của phần mềm quản lý mầm non offline. Muốn tải file nhập liệu này và nhập thông tin vào file đó, thầy cô thực hiện các bước bên dưới

 

I . Cách tải FILE NHẬP LIỆU của phần mềm quản lý mầm non 

Bước 1: Vào tab “HỌC SINH”  -> Chọn công cụ "THÊM TỪ EXCEL

Bước 2: Xuất hiện cửa sổ “NHẬP TỪ EXCEL” -> ấn nút File Mẫu. Phần hộp thoại sẽ xuất hiện, thầy/cô chọn chỗ để lưu lại FILE NHẬP LIỆU.

II. Cách nhập danh sách học sinh vào FILE NHẬP LIỆU của phần mềm quản lý mầm non.

Bước 1: Mở FILE NHẬP LIỆU mà thầy cô đã tải về.

Bước 2: Nhấp vào nút Enable Content

{关键字}


Bước 3: Nhập thông tin các cột MÀU TÍM là BẮT BUỘC

- Họ tên học sinh -> Quý thầy cô sao chép danh sách học sinh của thầy cô -> trỏ đến cột họ đệm -> nhấp phải chuột -> chọn Paste Special -> Chọn Value -> Phần mềm sẽ tách họ đệm và tên của từng học sinh trong danh sách.

{关键字}

- Năm sinh -> Quý thầy cô sao chép năm sinh của danh sách học sinh của thầy cô -> trỏ đến cột năm sinh -> nhấp phải chuột -> chọn Paste Special -> Phần mềm sẽ tách ngày, tháng, năm sinh của từng học sinh trong danh sách.

Khối, lớp đang học -> thầy/cô chọn khối và đặt tên lớp mà học sinh đang học ->

=> Lưu ý: phần KHỐI là phần được định sẵn, KHÔNG THAY ĐỔI.

- Phần địa chỉ -> thầy/cô chọn tên tỉnh, thành phố -> thầy/cô chọn tên quận/huyện-> thầy/cô chọn tên phường/xã.

Lưu ý: thầy cô chỉ cần chọn cột quận huyện ( 23 ) và phường xã (24) là cột (30) và (31) tự động nhảy theo

=> Cuối cùng, thầy cô chắc chắn rằng là không còn LỖI ở cột A, nếu còn thì thầy cô phải sửa cho đến khi không còn lỗi

{关键字}

Đến đây, thầy cô đã có FILE NHẬP LIỆU chuẩn của phần mềm.

 

Cách THÊM học sinh từ FILE NHẬP LIỆU chuẩn vào trong PHẦN MỀM

Bước 1: Vào tab "HỌC SINH"  -> Chọn công cụ "THÊM TỪ EXCEL"

Bước 2: Xuất hiện cửa sổ “NHẬP DỮ LIỆU TỪ EXCEL” -> Thầy/Cô vui lòng nhập thông tin của danh sách học sinh.

1 Năm học ( ví dụ 2015 – 2016 ).

2 Ngày nhập học ( ví dụ 7/9/2015 ).

3 Đường dẫn FILE NHẬP LIỆU của phần mềm.

4 Phần Sheet -> thầy cô chọn “Maunhaplieu”

{关键字}

Bước 3. Sau khi kiểm tra lại, thấy còn lỗi ở cột LỖI, thầy cô phải sửa lại lỗi này trên FILE NHẬP LIỆU.

Bước 4. Thầy/Cô nhấn nút “Nạp Dữ Liệu” ->Đánh dấu x vào các lớp mà thầy cô nhập vào-> Xác nhận

{关键字}

Bước 5. Phần mềm thêm học sinh từ FILE NHẬP LIỆU và báo cáo kết quả cho thầy cô. 


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

 • 1.

  Khi thêm học sinh bằng chức năng 'Thêm từ excel' thì bị báo lỗi 'File không hợp lệ' ?

  Xem câu trả lời
 • 2.

  Tại sao khi bấm 'nạp dữ liệu' không hiện danh sách lớp để chọn ?

  Xem câu trả lời
 • 3.

  File excel báo lỗi 'Quận/Huyện, Phường/Xã không hợp lệ' ?

  Xem câu trả lời
Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì