casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

Câu trả lời

Cách gửi online
Cách thực hiện:
 Vào "Thực đơn" -> "Tao thực đơn"

{关键字}
Mở thực đơn muốn in excel, nhấn nút Gửi online -> nhấn nút gửi

{关键字}
Nhân nút "xem & in"

{关键字}
Đánh tên đăng nhập mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm "mamnon.vemis.vn"

{关键字}
Sau khi, có thông báo gửi thành công là thầy/cô đã gửi thành công thực đơn đó.

Câu hỏi khác


casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì