casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


SỔ TÍNH TIỀN ĂN

Mục đích: Chức năng này giúp Bạn in được Sổ tính tiền ăn và Công khai tài chính hàng ngày.

Cách thực hiện: Vào TAB "DINH DƯỠNG" chọn Menu "SỔ TÍNH TIỀN ĂN" chọn "SỔ TÍNH TIỀN ĂN""  . Chương trình sẽ hiện giao diện như hình sau:

{关键字}

1. Chọn Năm Học muốn tính tiền chợ

2. Chọn Tháng muốn tính tiền chợ

3. Ngày nào được tô màu vàng, là ngày đã điều chỉnh thực đơn, Ngày tô màu xanh, là ngày đã lưu sổ tính tiền ăn

4. Chọn các mẫu, phiếu cần in

5.  Để xóa sổ tính tiền ăn trong ngày, Bạn chọn ngày muốn xóa, sau đó nhấp chuột vào nút "XÓA SỔ TÍNH TIỀN ĂN" .

Lưu ý: 

- Chức năng này chỉ có sau khi bạn đã làm bước Điều chỉnh thực đơn.

- Khi bạn bấm Lưu thì Kho thực phẩm sẽ tự động xuất số lượng ngày đó. Bạn có thể vào menu Quản lý kho để theo dõi tình hình xuất, nhập.

- Khi bạn xóa sổ tính tiền ăn của ngày nào đó thì số lượng Kho thực phẩm đã xuất trước đó sẽ tự động trả lại Kho.

* Ngoài ra còn 1 số các biểu mẫu khác có thể in : công khai tài chính, đối chiếu tiền chợ,...


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

 • 1.

  Thấy số lượng, đơn giá trong sổ tính tiền ăn bị sai mà không chỉnh được. Làm cách nào để sửa lại thông tin bị sai?

  Xem câu trả lời
 • 2.

  Tạo thực đơn rồi nhưng vào Sổ tính tiền ăn thì không thấy số liệu?

  Xem câu trả lời
 • 3.

  Nhập kho rồi, nhưng vào sổ tính tiền ăn thì nhóm kho chỉ có 1 vài thực phẩm kho, những thực phẩm kho còn lại nhảy xuống nhóm chợ?

  Xem câu trả lời
 • 4.

  Chọn năm, chọn tháng, không hiện ra các ngày trong tháng đó

  Xem câu trả lời
 • 5.

  Tại sao thực phẩm kho bị hiện sang nhóm đi chợ?

  Xem câu trả lời
 • 6.

  Đã tính sổ tính tiền ăn rồi, nhưng muốn sửa sổ tính tiền ăn ngày đó lại thì làm cách nào?

  Xem câu trả lời
 • 7.

  Tại sao sổ tính tiền ăn chỉ hiện thông tin của 1 nhóm trong khi đã làm thực đơn của 2 nhóm, 3 nhóm??

  Xem câu trả lời
 • 8.

  Trong sổ tính tiền ăn số tiền chênh lệch cuối ngày không chuyển qua chênh lệch đầu ngày hôm sau?

  Xem câu trả lời
 • 9.

  Tại sao số dư đầu ngày không đúng với chênh lệch cuối ngày hôm trước?

  Xem câu trả lời
Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì