casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


a. Mục đích: Tập hợp toàn bộ các báo cáo về thống kê giáo dục tiểu học của toàn Sở

b. Đường dẫn: Báo cáo

c. Thao tác:

- Người dùng cấp Sở Giáo dục và Đào tạo (có quyền xem báo cáo) muốn xem báo cáo nào thì kích chọn báo cáo đó. Phần mềm xuất hiện giao diện như hình 45

{关键字}
Hình 45: Báo cáo

- Người dùng có 2 lựa chọn xem báo cáo bằng cách tích vào: "Mở bằng" để xem luôn báo cáo để xem hoặc "Lưu tập tin" để tải báo cáo xuống rồi mới mở xem. Sau đó nhấn Ok để thực hiện.


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì