casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

Câu trả lời

Thay đổi Đơn vị tính cho thực phẩm như thế nào?
Cách thực hiện: chọn 1 trong 2 bước sau
1. Vào Danh mục -> Đơn vị tính

{关键字}
Kiểm tra xem có đơn vị tính muốn đổi chưa nếu chưa có thì nhập tên đơn vị tính muốn đổi rồi bấm Thêm sau đó Lưu lại.

{关键字}
2. Vào Danh mục -> Thực phẩm 

{关键字}
chọn nhóm thực phẩm phía tay trái, bên tay phải sẽ xuất hiện danh sách thực phẩm tương ứng với nhóm đã chọn. Sau đó, tìm đến thực phẩm muốn đổi, chọn đơn vị tính ở cột Đơn vị tính  -> nhập số gam thực phẩm muốn đổi ở cột Quy đổi gam và chọn lưu   

{关键字}

Câu hỏi khác


casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì