casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì

casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì


ĐỊNH MỨC DINH DƯỠNG

Mục đích: Giúp phần mềm có cơ sở để tính calo cho từng độ tuổi tương ứng,  Bạn có thể tự chỉnh sửa hoặc thay đổi định mức này cho phù hợp với thực tế địa phương.

Cách thực hiện:

Vào TAB "DINH DƯỠNG" chọn Menu "DANH MỤC", chọn "ĐỊNH MỨC DINH DƯỠNG", Sau đó chỉnh sửa hoặc thêm 1 nhóm tuổi mới cho phù hợp với địa phương.


Bài hướng dẫn khác

Các câu hỏi thường gặp

  • 1.

    Muốn đổi lại cơ cấu dinh dưỡng hoặc tỷ lệ đạt thì làm thế nào?

    Xem câu trả lời
Video hướng dẫn

Không có video
casino trực tuyến tốt nhất-Casino là gì